Privacy

Het Informatiebeveiligings- en privacy beleid van de Stichting PCBO Meppel kent twee versies: een formele voor het bestuur en een informele versie voor onze Kindcentra.
Daarnaast is er beleidstuk getiteld 'Transparantie over Privacy'. Ter kennisname wordt ook een blanco versie van een verwerkersovereenkomst en het 'Convenant Digitale Onderwijsmiddelen' getoond.
U vindt ook informatie over het leerlingdossier en het onderwijskundig rapport. De tekst voor de schoolgids kunt u ook vinden in de schoolgids van iedere school. 
Klik op de toetsenborden hieronder voor verschillende beleidsstukken in het kader van Privacy van de Stichting PCBO Meppel.

                                        
 Formele versie           Informele versie             Transparantie                Convenant       Verwerkersovereenkomst


                   
Leerlingdossier         Privacy in schoolgids     Verwerking persoonsgegevens