Klik hier voor het interview

Gezond bewegen belangrijke voorwaarde voor schoolsucces.
 
 
Leren lezen en rekenen zijn belangrijke vaardigheden die op school aangeleerd worden. Wanneer een kind hier moeite mee heeft zijn er allerlei mogelijkheden om in of buiten de groep extra hulp te krijgen. Binnen de PCBO kindcentra is er sinds kort ook een mogelijkheid om extra hulp te krijgen wanneer motorische vaardigheden een extra impuls nodig hebben. Onder naam “Gym extra” krijgen de kinderen, na schooltijd, de gelegenheid om extra te oefenen onder begeleiding van de eigen gymleerkrachten.
 
“Het belang van bewegen kan moeilijk overschat worden” aldus Herman Langhorst, directeur/bestuurder van PCBO Meppel. Langhorst doelt hierbij o.a. op de onderzoeken van prof. Scherder, die hebben aangetoond dat bewegen de hersenontwikkeling stimuleert. “Bewegen is een belangrijke voorwaarde voor schoolsucces, dus ligt het voor de hand dat PCBO Meppel hier extra energie insteekt”.  Gym extra is een lang gekoesterde wens van de directeur bestuurder.
“Goed mee kunnen komen in de gymzaal of na schooltijd bij de sportvereniging is niet alleen belangrijk voor de gezondheid van een kind, het geeft zelfvertrouwen en sociale contacten. Vroeger, toen ik zelf nog op school zat, was “partijtje kiezen” de gewoonste zaak van de wereld. Steeds weer werden dezelfde kinderen als laatste gekozen of ingedeeld door de leerkracht. Iedereen kan zich wel indenken welk gevoel dat geeft. Gelukkig gebeurt dat tegenwoordig niet meer, maar mee kunnen komen in de gymzaal en bij de sportvereniging is nog steeds en belangrijke factor voor het zelfvertrouwen van veel kinderen.
Het mooie van “Gym extra” is dat er vaak snel zichtbare successen geboekt worden. Daarom begint de lessenserie met een beweegtest, dezelfde test wordt 8 weken later nog een keer gedaan waardoor duidelijk wordt wat de extra impuls heeft opgeleverd.
 
De “gym extra” activiteiten worden aangeboden buiten de lestijden om, zodat de kinderen niets hoeven te missen van het schoolprogramma. Ze worden uitgenodigd door de eigen gymleerkracht, maar de ouders kunnen ook aangeven dat ze gebruik willen maken van deze mogelijkheid. In de nieuwsbrief van het eigen kindcentrum vinden ouders alle benodigde informatie. Op dit moment verzorgen de gymleerkrachten een lessenserie op kindcentrum Stadskwartier. In de loop van het schooljaar volgen de andere PCBO  kindcentra. Meedoen is gratis.

een andere, nieuwe activiteit is doevrijdag: bewegen en leren gaat goed samen!
https://www.youtube.com/watch?v=mueKahzKCkA