De huidige Raad van Toezicht bestaat uit vier leden. Op basis van het reglement van aftreden ontstaat er een vacature per 1 augustus 2018.
 
Naast het aantrekken van een lid voor de Raad van Toezicht wil de Raad een positie aanbieden voor een onbezoldigd trainee ship (bijvoorbeeld voor een student bestuurs- of onderwijskunde) voor een periode van 1 jaar. Op basis van de evaluatie van de trainee kan deze vervolgens betrokken worden in de openstelling voor een nieuwe vacature van een lid van de Raad van Toezicht.
 
Gezien de samenstelling van de huidige RvT wordt gezocht naar iemand met deskundigheid op het gebied van financiën, juridische zaken en/of onderwijs.
Vrouwelijke kandidaten worden nadrukkelijk uitgenodigd om te solliciteren.
 
De leden ontvangen een vergoeding die valt binnen de normering van de geldende wetgeving (WNT).
De trainee komt in aanmerking voor een onkostenvergoeding.
 
Voor nadere informatie over de vacature kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Raad van Toezicht, de heer W. Everts, tel. 050-3015343 / 06-23485491.
 
Het Toezichtkader en het strategisch beleidsplan van PCBO Meppel kunt u opvragen door een mail te sturen naar palsma.s@pcbomeppel.nl
 
U kunt solliciteren door uw brief met motivatie en CV te sturen aan de voorzitter van de Raad van Toezicht van PCBO Meppel, per mail aan: info@pcbomeppel.nl, o.v.v. ‘sollicitatie lid Raad van Toezicht’ of ‘sollicitatie trainee Raad van Toezicht’.
 
Uw reactie dient uiterlijk 12 maart 2018 a.s. in ons bezit te zijn.
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 20 maart vanaf 14.30 uur in het bestuurskantoor van PCBO Meppel, Leonard Springerlaan 39, 7941 GX Meppel.
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
 
 
Algemene eisen aan de Raad van Toezicht als geheel

De leden:  
Profiel van een lid van de Raad van Toezicht

Een lid: