Privacy

Het Informatiebeveiligings- en privacy beleid van de Stichting PCBO Meppel kent twee versies: een formele voor het bestuur en een informele versie voor onze Kindcentra.
Daarnaast is er beleidstuk getiteld 'Transparantie over Privacy'. Ter kennisname wordt ook een blanco versie van een verwerkersovereenkomst en het 'Convenant Digitale Onderwijsmiddelen' getoond.
Klik op de toetsenborden hieronder voor verschillende beleidsstukken in het kader van Privacy van de Stichting PCBO Meppel.

                                        
 Formele versie           Informele versie             Transparantie                Convenant       Verwerkersovereenkomst